Raad van Advies

De RvA (Raad van Advies) adviseert het bestuur en houdt er toezicht op dat alles correct verloopt. Ze helpen het bestuur door advies te geven bij moeilijke kwesties en geven het aan als het bestuur iets kan verbeteren. De RvA houdt zicht op het contact binnen het bestuur en let op of het bestuur goed functioneert. Om dat te controleren houden ze persoonlijke gesprekken en vergaderingen met het bestuur.